บริษัทเราคือ
  • เอ็กตร้าแมคเทค
  • Extra Mactech
เพื่อธุรกิจคุณ

บริษัทมีนโยบายประกอบธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ้งเน้นเป้าหมายเพื่อความอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่ดี ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างคุณภาพสูง ที่เหมาะกับสภาพการดำเนินธุรกิจศูนย์บริการซ่อมบำรุงยานยนต์ในประเทศไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินกิจกรรม CSR ตามหลักบรรษัทและการดำเนินงานทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

เราให้บริการลูกค้า
  • ศูนย์บริการมาตรฐาน
  • อู่ - ซ่อมรถยนต์ทั่วไป
ทั้งประเทศ

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายลิฟท์ยกรถคุณภาพอันดับ 1 และยังเป็นศูนย์รวมเครื่องมือช่างยนต์รายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สินค้าที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Extra Mactech นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัยสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเครือข่ายอยู่ทั่วภูมิภาค พร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าด้วยวิธีที่ดีและเหมาะสมมากที่สุด

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

กรุณารอสักครู่.. (กำลังโหลดชุดข้อมูล) เครื่องมือช่างที่ใช้ในอู่ซ่อมรถทุกชนิด ลิฟท์ยกรถ ฮ้อยยกรถ ลิฟท์ยกรถ4ตัน ลิฟท์2เสา ลิฟท์4เสา ลิฟท์จอดรถ ลิฟท์เอ็กซ์ ลิฟท์ล้างอัดฉีด ลิฟท์ยกรถมือสอง ลิฟท์ยกรถนำเข้าคุณภาพสูง เครื่องอัดสายไฮโดรลิค เครื่องถอดยางรถยนต์ เครื่องถ่วงยางรถยนต์ เครื่องงัดยาง ห้องพ่นสี ห้องอบสี เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถัง เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ ตู้พ่นสี ตู้อบสี เครื่องเติมลมไนโตรเจน ปั๊มลมสกรู ตัวยกเกียร์ แม่แรงยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ เครนแดงยกเครื่องยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซด์ เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ปืนลม บล็อกลม แม่แรง ตะเข้แม่แรง บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องดัดท่อไอเสีย เครื่องดัดแม็กซ์ เครื่องแกะดอกยางรถยนต์ ลิฟท์และอุปกรณ์ยกรถ อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อและช่วงล่างรถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสีและตัวถัง เครื่องมือช่างยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ

Shop
0 Cart