รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ www.extramactech.co.th ซึ่งผู้เข้าใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของ บริษัท เอ็กตร้าแมคเทค จำกัด โดย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายไทย
1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และได้ ยินยอมตามนโยบายของบริษัท และเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของทางบริษัท

2. ข้อมูลที่ บริษัท เอ็กตร้าแมคเทค จำกัด เก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม
2.1 ข้อมูลสมาชิก : เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ www.extramactech.co.th อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การบริการลูกค้า : เมื่อผู้ใช้งานติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้ของบริษัท ขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน และอาจติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามความเหมาะสม

3. การใช้ข้อมูล บริษัท เอ็กตร้าแมคเทค จำกัด อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
3.1 เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน เทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
3.2 เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบนเว็บไซต์ www.extramactech.co.th
3.3 เพื่อวิเคราะห์ในการปรับปรุงบริการของเว็บไซต์ www.extramactech.co.th

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแจ้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ www.extramactech.co.th การใช้งานต่อทางบริษัท หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลตามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

Shop
0 Cart